Một ngày như mọi ngày

Một ngày như mọi ngày

Profile image
Hữu Nghị
Th05 07, 2024

Những thứ lặp lại mỗi ngày liệu có xấu?