Tại sao chúng tôi quan tâm?

Mục tiêu và Ý nghĩa

Cùng với sự phát triển của công nghệ, thông tin, dân số và tiêu thụ, mọi thứ ngày càng phức tạp hơn. Rất dễ bị rối trí, mất kiểm soát, khó tiếp thu, tập trung ngắn... và những căn bệnh thời đại khác, không loại trừ giới trẻ hay giới nào.

Bước ra khỏi đây, chúng tôi hy vọng bạn sẽ là một phiên bản tốt hơn của chính mình. Có thể là thông suốt hơn, hy vọng hơn. Hoặc ít ra là, một cảm giác dễ chịu hơn, rằng vẫn có những người đồng cảm.

Là những người đã từng trải qua, chúng tôi tin mỗi cá nhân là một nhân tố của sự thay đổi, bằng cách nhận ra, lan tỏa và giúp đỡ.