Chân thật, gần gũi, dễ làm

Nội dung có gì

Lời thật, chuyện thật.

Những kinh nghiệm đã từng trải, được đúc kết, hoặc những câu chuyện chân thật, được kể lại.

Đọc hoặc nghe.

Lựa chọn độ dài tùy vào thời gian chú tâm của bạn.

Thực hành. Thử.

Hãy thử trả lời những câu hỏi, thực hành những gợi ý. Sau đó hãy chia sẻ kết quả để tạo động lực cho những người khác, hoặc góp ý để mỗi nội dung được tốt hơn.